Nid yw unrhyw fath o ymosodiad byth yn iawn. Nid ydym yn goddef ymddygiad annerbyniol, gan gynnwys pob math o ymosodiad. 
 
Meddwl 
  • Ydych chi mewn perygl uniongyrchol? Os ydych mewn perygl uniongyrchol neu wedi'ch anafu'n ddifrifol, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau brys ar 999 (neu 112 o ffôn symudol). 
  • Dod o hyd i le diogel. Os yw digwyddiad newydd ddigwydd ceisiwch ddod o hyd i rywle rydych chi'n teimlo'n ddiogel.
  • Beth yw ymosodiad? Gallai fod yn ddefnyddiol meddwl am yr hyn a olygir gan ymosodiad a sut y disgrifir yr ymddygiadau hyn. 
Adrodd
  • Adrodd a Chymorth. Gall myfyrwyr a staff roi gwybod am ddigwyddiad gan ddefnyddio system Adrodd a Chymorth y Brifysgol. Gallwch ddewis gwneud hyn yn ddienw neu gyda'ch manylion cyswllt er mwyn i gynghorydd priodol gysylltu â chi. Os byddwch yn dewis rhoi gwybod gyda'ch manylion cyswllt gall cynghorydd drafod yr opsiynau a'r cymorth sydd ar gael i chi, yn gyfrinachol. 
Cymorth 
Nôl

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd