!
Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn perygl uniongyrchol, neu wedi cael anaf difrifol, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau brys ar 999 (neu 112 o ffôn symudol).

Gallwch hefyd ddefnyddio ap SafeZone i ofyn am help tra ar y campws.

Adrodd + Chymorth

Mae gan bawb ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yr hawl i deimlo'n ddiogel ac i gael eu cefnogi.

Os ydych yn profi, neu'n dyst i ddigwyddiad sy'n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar y wefan hon.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd