Adrodd + Chymorth

Mae gan bawb ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yr hawl i deimlo'n ddiogel ac i gael eu cefnogi.

Os ydych yn profi, neu'n dyst i ddigwyddiad sy'n peri pryder, gallwch ddweud wrthym drwy gyflwyno ffurflen ar y wefan hon.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd