Nid yw unrhyw fath o ddigwyddiad casineb neu drosedd casineb byth yn iawn. Ni ddylai neb orfod byw gyda'r ofn a'r pryder y gall trosedd casineb ei achosi. 

Os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod wedi cael eich effeithio gan drosedd casineb, yna rydym yn eich annog i roi gwybod amdano a cheisio cefnogaeth. 
 
Termau yw ‘digwyddiadau casineb’ a ‘throseddau casineb’ i ddisgrifio gweithredoedd o drais neu elyniaeth sydd wedi’u cyfeirio at bobl oherwydd pwy ydyn nhw neu y mae rhywun yn meddwl ydyn nhw. Cânt eu hysgogi gan elyniaeth neu ragfarn yn seiliedig ar nodweddion canlynol unigolyn:  
  • anabledd neu anabledd canfyddedig 
  • hil neu hil canfyddedig 
  • crefydd neu grefydd canfyddedig 
  • cyfeiriadedd rhywiol neu dueddfryd rhywiol canfyddedig 
  • hunaniaeth drawsryweddol neu hunaniaeth drawsryweddol canfyddedig 
Gall hyn fod yn ddigwyddiad yn erbyn person neu yn erbyn eiddo ac mae'n cynnwys deunyddiau a bostiwyd ar-lein. 
 
Mae'r heddlu yn cymryd pob trosedd casineb yn ddifrifol iawn. Byddai pob heddlu eisiau i chi roi gwybod am droseddau casineb os gallwch chi. Dewch o hyd i'ch heddlu lleol, neu'r heddlu lleol lle digwyddodd y digwyddiad, i weld sut allwch chi roi gwybod. Os hoffech arweiniad pellach ar roi gwybod am droseddau casineb i’r heddlu, gall True Vision gynnig cefnogaeth. 
Nôl

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd