!
Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn perygl uniongyrchol, neu wedi cael anaf difrifol, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau brys ar 999 (neu 112 o ffôn symudol).

Gallwch hefyd ddefnyddio ap SafeZone i ofyn am help tra ar y campws.

Adrodd

Mae adrodd yn cymryd ychydig funudau.

Mae adroddiadau'n gyfrinachol ac yn cael eu trosglwyddo i staff perthnasol pan fydd hynny’n angenrheidiol yn unig.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd