!
Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod mewn perygl uniongyrchol, neu wedi cael anaf difrifol, gallwch gysylltu â'r gwasanaethau brys ar 999 (neu 112 o ffôn symudol).

Gallwch hefyd ddefnyddio ap SafeZone i ofyn am help tra ar y campws.

Mae dwy ffordd y gallwch ddweud wrthym beth ddigwyddodd